Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53
A A A

Zaparcie

Jest wynikiem zaburzenia funkcji jelita grubego co powszechnie wy­stępuje w krajach zachodnich. Podczas gdy średnia masa stolca w społe­czeństwie Ameryki północnej i zachodniej Europy wynosi dziennie 80120 g to w krajach Trzeciego Świata waha się od 300 do 500. Pasaż od jamy ustnej do odbytu u tych pierwszych trwa około 72 godzin, natomiast u drugich połowę tego czasu. Podobnie populacje wegetariańskie żyjące w krajach Zachodu wydalają więcej stolca niż te, które jadają normalnie.

Występuje wiele przyczyn zaparcia. Spośród nich najczęściej spotyka­ne to sposób żywienia, mała aktywność fizyczna, miesiączkowanie, ciąża, leki. oraz zespół nadwrażliwego jelita. Pierwsze cztery przyczyny mogą być skutecznie leczone przez zwiększenie spożycia błonnika pokar­mowego. Błonnik zwiększa masę stolca dzięki wiązaniu wody, pobudza­niu wzrostu bakterii, które stanowią aż 3040 proc, suchej masy kału oraz zdolności gazotwórczej. Wszystkie mechanizmy razem powodują wzrost masy kału. Jednakże udział każdego z nich jest zróżnicowany w zależności od rodzaju błonnika. Godna uwagi z praktycznego punktu widzenia jest zależność masy stolca od ilości błonnika w diecie. Im dłuższy pasaż i im mniejsza masa kału, tym więcej należy stosować błonnika w leczeniu zaparcia.