Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53
A A A

Kamica żółciowa

Żółć to zbilansowany roztwór cholesterolu, kwasów żółciowych i fo­sfolipidów. Zwiększone wydzielanie cholesterolu lub zmniejszona sekrec-ja kwasów żółciowych powodują nadmierne wysycenie żółci cholestero­lem (wzrost litogenności) i powstawanie kamieni. Badania epidemiologi­czne wskazują, że kamienie żółciowe są chorobą krajów ekonomicznie rozwiniętych. Jedną z różnic w sposobie żywienia społeczeństw wysoko­rozwiniętych w porównaniu z rozwijającymi się jest mniejsze spożycie błonnika i większe wysokorafinowanych węglowodanów.

U zwierząt doświadczalnych standardowym sposobem wywoływania kamicy żółciowej jest dieta zawierająca duże ilości rafinowanych wę­glowodanów i pozbawiona błonnika. Natomiast powstawanie kamieni można zahamować, zastępując cukier całym ziarnem pszenicy, płatkami owsianymi lub sorgo, a kazeinę białkiem soi.

Wykazano również częściowe lub całkowite hamowanie tworzenia się kamieni odpowiednio przez dodatek 6 proc. pektyny lub 5 proc. Ligniny do litogennej diety. W innym doświadczeniu z chomikami celuloza ha­mowała powstawanie kamieni, podczas gdy pektyna powodowała ich regresję. Dotychczas nie prowadzono bezpośrednich badań wśród ludzi nad wpływem błonnika pokarmowego na rozpuszczalność kamieni