Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53
A A A

Fosfor i magnez

FOSFOR ogólna zawartość w organizmie dorosłego człowieka wynosi 700900 g z czego najwięcej znajduje się go w kościach. Ponieważ stanowi on składnik związków organicznych (tłuszczów, bia­łek, węglowodanów, kwasów nukleinowych) bierze udział w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie. Zapotrzebowanie organiz­mu oraz zalecane normy spożycia są podobne jak dla wapnia. Przyswaja-Iność fosforu z większości produktów spożywczych jest stosunkowo wysoka i wynosi około 6070 proc. Fosfor jest szeroko rozpowszech­niony w naturalnych produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Głównym źródłem fosforu w pożywieniu są produkty mlecz­ne, zbożowe oraz mięso i jego przetwory.


MAGNEZ w organizmie dorosłego człowieka znajduje się 2028 g tego pierwiastka, głównie w kościach i mięśniach. Rola jego w or­ganizmie wiąże się z udziałem w budowie i tworzeniu tkanki kost­nej oraz funkcją wielu enzymów komórkowych. Badania fizjologiczne potwierdziły znaczenie magnezu dla prawidłowego funkcjonowania ukła­du nerwowego, mięśniowego i krążenia. Przyswajalność wynosi 3040 proc. Dobrym źródłem magnezu są produkty zbożowe, ziemniaki, mleko oraz warzywa liściaste.